Partnerzy

Reguła1 minuty

Zmiany w systemie tachografów cyfrowych

Od 1 października 2011 roku wchodzi w życie część ważnych dla branży transportowej artykułów ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 GRUDNIA 2009 r. Na szczególną uwagę zasługuje zimna dotycząca rejestracji czasu jazdy przez tachograf (reguła jednej minuty) oraz możliwość sporządzania dodatkowych wydruków - wydruków czynności wprowadzonych ręcznie.
Reguła 1 minuty - Jak prowadzić pojazd i rejestrować odpoczynek

W dotychczas stosowanych tachografach w przypadku kiedy w danej minucie choć przez 1 sekundę zmienił się stan na "jazda" - cała minuta zaliczana była do czasu jazdy. Uniemożliwiało to wykonywanie drobnych podjazdów w przypadku gdy czas prowadzenia w dobie został już wykorzystany. Niejednokrotnie kierowcy a nawet przedsiębiorcy korzystali z form niedozwolonych (stosowanie magnesów) narażając się na poważne konsekwencje prawne i kary.

Obecnie we wszystkich nowo produkowanych tachografach po 1 października 2011 roku będzie stosowana reguła jednej minuty.
Reguła jednej minuty polega na tym że tachograf zapisuje taki stan danej minuty jaki jest w niej przeważający. Czyli jeśli w danej minucie 29 sekund będzie jazdy i 31 odpoczynku to cała minuta będzie zaliczona do odpoczynku !!!

Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia poruszanie się w korkach czy robienie tzw. drobnych podjazdów oczywiście zachowując podstawową zasadę iż w danej minucie musi być więcej odpoczynku niż jazdy.

Na rynku jest już dostępny nowy tachograf marki Stoneridge SE 5000 rev. 7.3 Exakt który po za stosowaniem reguły jednej minuty zasługuje na dodatkową pochwałę za nowe menu o niezwykle prostej obsłudze.

Dzięki nowym tachografom pracodawca jest w stanie zaoszczędzić w ciągu dnia od 12 do 50 minut jazdy.

Poniższy rysunek pokazuje regułę jednej minuty przy wykorzystaniu tachografu Exakt

Jak widać na powyższym rysunku zastosowanie nowego tachografu Exakt zapisującego dane wg reguły 1 minuty pozwala zaoszczędzić 4 minuty w stosunku do stosowanych obecnie tachografów.

W nowym tachografie marki Stoneridge Exakt po zatrzymaniu pojazdu, tachograf automatycznie przełącza się na odpoczynek. W takiej sytuacji w/w przypadek wyglądałaby następująco:

Dla wyjaśnienia : pomimo odpoczynku w minucie 2-3 zgodnie z wymaganiem 41, w starszych tachografach będzie on zapisany jako jazda.

Jeśli posiadasz plik pobrany z pojazdu możesz sam sprawdzić ile Twoja firma może zaoszczędzić czasu w miesiącu stosując taki tachograf:

Dla przypomnienia jeśli w ciągu dwóch kolejnych minut od zatrzymania pojazdu zmienimy stan z "inna praca" (który włącza się automatycznie) na "odpoczynek" lub "dyspozycyjność" to cały okres zostanie zaliczony do wprowadzonej nowej aktywności.